Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 13 januari 2022

De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar kende een weliswaar lichte agenda, maar gelukkig bracht de oppositie genoeg stof tot discussie zodat het alsnog een boeiende vergadering werd. De gemeenteraad keurde de verlenging goed van de concessie-overeenkomst met Aquafin voor het beheer en onderhoud …

Op 23 december 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

N-VA Kortenberg zegt neen tegen verkoop van oude kleuterschool in Meerbeek …

Op 16 december 2021

Noodzakelijke rioleringswerken den Tomme opnieuw uitgesteld? …

Op 11 december 2021

Deze laatste GR van het jaar werd - traditiegetrouw – vooral gewijd aan de aangepaste meerjarenbegroting die werd voorgelegd. Daarnaast stonden verlengingen van belastingsreglementen geagendeerd, samen met voorstellen die burgerparticipatie en burgerinitiatieven in regeltjes wenst te gieten …

Op 11 november 2021

Gelukkig opnieuw een fysische vergadering, ditmaal dan wel met mondmasker. Dat weerhield de N-VA fractie niet om de juiste vragen te stellen onder andere over de plannen van de Lijn en de communicatie van Ecowerf. Daarnaast werden opnieuw een aantal pijnpunten in het beleid van de huidige …

Op 9 oktober 2021, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

Eindelijk kon de Kortenbergse GR weer fysiek doorgaan. En het werd snel duidelijk dat dit de kwaliteit van het debat ten goede kwam. Echte interactie en discussie is immers cruciaal, ook in een lokale democratie, en dit hebben we met het online alternatief toch teveel moeten missen. Op de agenda van …