Nieuws

Op 30 juni 2022

De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie, maar toch voldoende materiaal om nog eens een avondje gezond-kritisch oppositiewerk af te leveren vond onze N-VA fractie. Als belangrijkste agendapunt werd de aanpassing van Meerjarenbegroting behandeld. En dit was een pijnlijke oefening, zoals N-VA …

Op 26 mei 2022

De Kortenbergse GR van 23 mei kende een relatief beperkte agenda. Enkel vanuit onze N-VA fractie werden bijkomende vragen gesteld en aandacht gevraagd voor die thema’s die er echt wel toe doen in Kortenberg: de toevloed aan grote bouwprojecten, wat met F203 en de dorpskernvernieuwing, enzovoort. N …

Op 24 mei 2022

De N-VA fractie stelde in de GR van 23 mei een motie voor tot tijdelijke bouwpauze. Hierdoor kan Kortenberg de nodige tijd nemen om een visie te bepalen rond open ruimte en kunnen gedurende 24 maanden grotere bouwprojecten niet vergund worden. “De voorbije jaren heeft Kortenberg een groei gekend …

Blikvangers

  • Geluidsoverlast Zaventem: tijd om misbruik ombudsdienst te stoppen

    Een kleine groep van veelklagers manipuleert de correctheid van het debat over de geluidshinder op en rond de luchthaven. Dat concluderen parlementsleden Inez De Coninck, Lieve Maes en Bart Nevens na het doornemen van het tot nu toe eentalig Franstalige jaarverslag 2016 van de ombudsdienst van Brussels Airport. Bovendien mag je ook vragen stellen bij de werking van de ombudsdienst, klinkt het op Knack.be.
  • Belangenconflict loont: Kortenberg kan Vivaqua verlaten

    9 Vlaamse gemeenten, waaronder Kortenberg, kunnen intercommunale Vivaqua verlaten. Vivaqua verzette zich tegen dat vertrek, maar het Vlaams Parlement riep op initiatief van de N-VA een belangenconflict in. “Dat heeft de druk bij de Franstalige partijen opgevoerd en hen rond de onderhandelingstafel gebracht. Dat is goed nieuws voor Kortenberg”, zegt Vlaams Parlementslid en eerste schepen Bart Nevens.
  • 1000 euro voor het goede doel!

    De bestuursleden van N-VA Kortenberg verkochten de laatste weken heel wat kaarsjes ten voordele van Bednet. Op onze eindejaarsdrink met gastspreker Mark De Mesmaeker maakte het bestuur bekend hoeveel er ingezameld werd: in totaal maar liefst 1000 euro!