Inwoners Bareelsite krijgen ondergronds recyclageparkje

Op 25 januari 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Ruimtelijke ordening

De inwoners van het nieuwbouwproject Bareel aan Leuvensesteenweg in Kortenberg zullen hun afval via een ondergronds recyclageparkje kunnen inzamelen. “Een doordachte Ruimtelijke Ordening levert winst op voor mens en milieu”, zegt Bart, die hiervoor het initiatief nam.

Afval als belangrijk aandachtspunt bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning: Bart maakt er werk van. “In het Vlaams Parlement hebben we ons doel om de open ruimte beter beschermen in regelgeving gegoten. Ik trok samen met andere N-VA'ers mee aan de kar in Brussel, dus wil ik lokaal het goede voorbeeld geven en het ruimtelijk rendement in mijn eigen gemeente verhogen.”

Voorwaarde in stedenbouwkundige vergunning

En dat begint bij een doordachte stedenbouwkundige vergunning. “Alle facetten van het verhaal moeten kloppen en dan denk ik aan waterhuishouding, parkeren, ruimte voor groen en… afvalinzameling.”

“Op zich lijkt het niet voor de hand liggend, maar als we nóg meer willen recycleren en de kringlopen effectief sluiten, dan moeten we verder durven gaan en durven innoveren. Daarom dat ik als schepen van Ruimtelijke Ordening een ondergrondse afvalstraat, een soort recyclagepark zeg maar, als voorwaarde heb laten opnemen in de stedenbouwkundige vergunning”, zegt Bart.

Slim systeem

Enkel de inwoners van het nieuwbouwproject aan de Leuvensesteenweg zullen met hun containerparkkaart toegang hebben tot de ondergrondse containers. “Op de containers, die op zonne-energie werken, kunnen de bewoners het gewicht zien van het afval dat ze storten. Op dat gewicht zal de afrekening gebaseerd zal worden. De vervuiler betaalt dus.”

Het is bovendien een slim systeem, dat doorgeeft wanneer de container bijna vol zit. “Op die manier sparen we CO² uit, want de vuilniswagen zal enkel uitrijden naar de Bareelsite wanneer het nodig is.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is