Bart Nevens

Gedeputeerde

Bart werd in 1966 in Leuven geboren en groeide op in Erps-Kwerps (Kortenberg). Intussen woont hij al vijftien jaar in Everberg, samen met zijn vriendin Tamara Vleminckx en zijn drie kinderen: Kato, Nele en Robbe.

Kortenbergenaar in hart en nieren

Bart is altijd actief geweest in tal van verenigingen in Kortenberg. Als jonge knaap was hij al aangesloten bij de scouts, om nadien actief te worden bij de scoutsvrienden. Momenteel is Bart lid van de Scouts Op Rust (SOR). Zijn engagement voor jongeren zette hij ook verder binnen de Jeugdraad.

Lokaal engagement wordt politieke microbe

Bart begon zijn politiek avontuur bij het actiecomité De Creeft Leeft, dat hij samen met enkele vrienden oprichtte ter bescherming van de villa van notaris De Creeft: een historisch waardevol gebouw dat de gemeente echter wou afbreken. Zo raakte hij gebeten door de politieke microbe en rolde hij als vanzelf de politiek in.

Al sinds de oprichting van de partij trekt Bart onafgebroken mee aan de kar om de N-VA op de kaart te zetten en uit te bouwen. Zo raakte hij in 2000 voor de eerste maal verkozen in de Kortenbergse gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2006 ruilde de lokale N-VA-afdeling de oppositiebanken in voor die van de meerderheid. Bart kreeg er het gezelschap van één N-VA-gemeenteraadslid. Zelf werd hij als schepen bevoegd voor Leefmilieu & Natuurbehoud, Jeugd, Monumentenzorg, Dierenwelzijn, Afvalbeleid en Vlaamse Aangelegenheden.

Explosieve groei

De partij werd beloond voor die inzet, want sinds de lokale verkiezingen van 2012 telt de Kortenbergse gemeenteraad vier gemeenteraadsleden en drie schepenen van de N-VA. Bart is als eerste schepen bevoegd voor Openbare Werken, Technische Dienst en Ruimtelijke Ordening. Gelet op zijn bevoegdheden als schepen koos hij in het Vlaams Parlement voor de commissies Leefmilieu, Vlaamse Rand & Brussel en Cultuur, Jeugd, Sport & Media. Barts persoonlijke interesse gaat uit naar thema’s als duurzaamheid en natuurbehoud, jeugdwerk en de Vlaamse Rand. Zijn engagement en streven voor een groene en Vlaamse Rand wil hij nu ook doortrekken naar het nationale niveau.

Enige arbeider in het Vlaams Parlement

Tot voor de verkiezingen van 2014 combineerde Bart zijn schepenambt met een baan als hersteller van centrale verwarming en sanitair bij een lokale kmo. Een uniek profiel dat hem dagelijks het voordeel biedt dat hij in tal van dossiers een technische voorsprong heeft. Bart is dan ook iemand die de mouwen steeds opstroopt en, gezegend met een dosis gezond boerenverstand, kiest voor pragmatische oplossingen. De partijslogan ‘Denken, Durven, Doen’ is hem echt op het lijf geschreven.

Zijn fascinatie voor auto’s is onder meer ingegeven door de Camel Trophy, die Bart van jongs af inspireerde. Zijn passie voor Land Rovers en oldtimers vertaalt zich in de restauratie van auto’s, met een voorliefde voor Renault R4’s en Land Rovers.