Verslag Gemeenteraad 23 mei 2022

Op 26 mei 2022
Gemeenteraad

De Kortenbergse GR van 23 mei kende een relatief beperkte agenda. Enkel vanuit onze N-VA fractie werden bijkomende vragen gesteld en aandacht gevraagd voor die thema’s die er echt wel toe doen in Kortenberg: de toevloed aan grote bouwprojecten, wat met F203 en de dorpskernvernieuwing, enzovoort.

N-VA legde een voorstel voor tot Motie voor een Tijdelijke Bouwstop en dit voor 24 maanden. Open ruimte in onze gemeente staat onder druk door een toename in bouwprojecten, waardoor ook het Vlaams, groen en landelijk karakter van Kortenberg en deelgemeenten in het gedrang komt.  Onze gemeente is hier niet op voorbereid, vandaar dat we een pauze willen inlassen om een antwoord te kunnen bieden aan bouwpromotoren. De voltallige GR was akkoord om onze motie op korte termijn verder te bespreken in een commissie Ruimtelijke Ordening.

Op onze vraag over de stand van zaken rond de fietssnelweg F203 en de Voskapelstraat kwam een zeer teleurstellend antwoord. Ook al steunde het Kortenbergs gemeentebestuur ons voorstel tegen aanleg van het noordelijk tracé door de wijk Armendaal, uit contacten met andere overheden is tot dusver zeer weinig resultaat gekomen. Het kabinet van Open VLD minister Peeters staat niet open voor argumentatie vanuit onze inwoners, en de gemeente Zaventem – met CD&V en Open VLD bestuur – weigert tot op heden zelfs elk gesprek, en dit reeds meer dan 6 maanden. De N-VA fractie vroeg het gemeentebestuur om vast te houden aan het standpunt dat door de voltallige GR – op Groen na – werd ingenomen. En vroeg een formele vraag in te dienen voor overleg met het Zaventemse gemeentebestuur.

Trouwens, via een slinkse motie over de “Vogelrichtlijn”, “Habitatrichtlijn” en Natura 2000 beschermingszones dacht de Groen fractie de GR zich impliciet te laten uitspreken tegen het zuidelijke tracé. Een zeer jammer iets, uiteraard is iedereen voor natuurbehoud, maar in zones die al door een autostrade doorkruist worden is er zeker plaats voor een pragmatische inplanting van een fietspad…

Ook rond de plannen voor dorpskernvernieuwing kregen we niet het verwachte antwoord. Op enkele kosmetische veranderingen na, zal het bestuur de eerste draft plannen voor Erps-Kwerps en Meerbeek zo goed als ongewijzigd laten en dit duidelijk tegen de wens van de dorpsbewoners in. Bovendien wil men dit zo snel mogelijk, dus zonder een nieuwe infosessie met de inwoners, door de GR jagen. Hierdoor hoopt men vervelende vragen en pottenkijkers te kunnen vermijden. Vanuit de N-VA fractie werd het gebrek aan transparantie en echte inspraak aangeklaagd. Handelaars worden niet gehoord in dit verhaal. En minstens mogen de plannen in detail voorgesteld worden vooraleer ze snel te behandelen op een GR. Vanuit N-VA laten we het hier niet bij…

Tenslotte werd door onze N-VA fractie de situatie rond de werken in de Beekstraat aangeklaagd. Er worden heel wat vragen gesteld bij de wijze waarop de aannemer te werk gaat. Inwoners werden zo goed als niet ingelicht, verschillende parkeerplaatsen verdwijnen en de keuzes voor het verplaatsen van de bushaltes en het aanleggen van grote bloembakken werden niet aan de inwoners voorgelegd. Het lijkt wel of men schrik heeft om echt het gesprek met de Kortenbergenaar aan te gaan.

Daarnaast werd het actieplan Kindvriendelijke Gemeente voorgelegd en goedgekeurd.

En nog deze uitsmijter: blijkbaar mag voor de vakbond een functiebeschrijving voor een leerkracht LO niet verwijzen naar sport of het promoten van sport-activiteiten. Je kan het zo gek niet bedenken. De schepen van Onderwijs gaf echter aan dat uiteraard gezond bewegen, initiatie tot sport en promoten van sportactiviteiten wel degelijk tot de doelstellingen voor de leerkrachten LO in onze basisscholen zullen behoren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is