Schuift de Brusselse voorstad ook op richting Kortenberg?

Op 3 mei 2022

Gespreksavond N-VA 6 mei: Kortenberg, een Vlaamse gemeente!

Kortenberg is een fiere Vlaamse gemeente. Het Vlaamse en Nederlandstalig karakter van onze gemeente staat onder druk, en dat voelen we zeker in Kortenberg centrum. Vele voorbeelden aangeleverd door bezorgde inwoners tonen aan dat een bewust en actief beleid nodig is. N-VA Kortenberg maakt hier een speerpunt van. Op 6 mei ontvangen we Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel, die puttend uit eigen ervaring zal duiden hoe we het Vlaamse, groene en landelijke karakter van Kortenberg kunnen vrijwaren.

“Tal van voorbeelden tonen aan dat de “veranderstaliging” in Kortenberg alsmaar toeneemt. Zo blijkt uit door N-VA opgevraagde cijfers dat in de gemeentelijke basisschool de Regenboog meer dan 40% van de kinderen een andere thuistaal heeft dan het Nederlands. Dit zorgt voor taalachterstand, druk op het onderwijzend personeel en daling van kwaliteit van ons onderwijs. Een actief beleid is hier nodig, zeker richting ouders, zodat ook deze kinderen op een juiste manier kansen kunnen krijgen in onze maatschappij. En kennis van het Nederlands is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.”, stelt fractievoorzitter Hans Vanhoof.

“Daarnaast merken we meer en meer dat bepaalde handelszaken meertalige of zelfs ééntalige Franse affiches plakken of campagnes voeren in Kortenberg. Dit doet afbreuk aan de vele inspanningen van onze inwoners maar ook van zij die hun best doen om Nederlands te leren.”

“Het meest schrijnende voorbeeld is dat van de hulpdiensten. Op grote delen van ons grondgebied bestaat het gevaar dat in geval van nood hulpdiensten toesnellen die het Nederlands totaal onmachtig zijn. Het is onaanvaardbaar dat onze vaak oudere inwoners op die momenten van acute nood en angst niet in eigen moedertaal worden verder geholpen. Dat kan en mag in het Vlaanderen van de 21ste eeuw toch echt niet gebeuren”, vervolgt Bart Nevens, gemeenteraadslid voor N-VA en gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant.

N-VA wenst niet dat Kortenberg verwordt tot een Brusselse voorstad, met alle sociale problemen van dien. Kortenberg mag niet de weg opgaan van Zaventem, laat staan Vilvoorde. N-VA Kortenberg strijdt en pleit voor de versterking van het Vlaamse, groene én landelijke karakter van onze (deel)gemeente(n).

De gespreksavond: “Kortenberg, een Vlaamse gemeente!” met als gast Kurt Ryon gaat door op 6 mei vanaf 20u in het Oud Gemeentehuis in Everberg.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is