N-VA motie tegen aanleg tracé fietssnelweg F203 door wijk Armendaal goedgekeurd

Op 15 maart 2022

De gemeenteraad spreekt zich uit voor een alternatief tracé aan zuidkant E40 en vraagt het bestuur om zich te verzetten tegen mogelijke éénrichtingsplannen voor de Voskapelstraat.

De Kortenbergse N-VA fractie diende op de GR van 14 maart een motie in die zich uitspreekt tegen het voorgestelde tracé voor de aanleg van de F203 fietssnelweg door de wijk Armendaal. Tegelijk wordt in de motie het gemeentebestuur gevraagd zich te verzetten tegen eventuele ingrepen door buurgemeente Zaventem voor het herinrichten van de Voskapelstraat als éénrichtingsdoorgang.
Foto: N-VA fractievoorzitter Hans Vanhoof, samen met N-VA bestuursleden Kristof Van Roey, Christiaan Janssens en Jan De Beenhouwer aan rondpunt Voskapelstraat-Sterrebeeksesteenweg.
 
“De fietssnelweg F203 wenst men door te trekken tot in Leuven langsheen de E40, dus over Kortenbergs grondgebied. Het voorkeursscenario van de Werkvennootschap, het “noordelijk tracé”, loopt  doorheen de wijk Armendaal en botst op heel wat weerstand van wijkbewoners. Het leidt immers tot onteigeningen, en kan zorgen voor een nog stijgend onveiligheidsgevoel in de wijk. Er bestaat nochtans een perfect alternatief dat de E40 volgt aan de zuidkant. Inwoners, en ook onze fractie, hebben het gevoel dat hun bezorgdheden niet gehoord worden door de Werkvennootschap” schetst N-VA fractievoorzitter Hans Vanhoof.
 
Bovendien onderzoekt de gemeente Zaventem of de Voskapelstraat, die aansluit op de Sterrebeeksesteenweg, kan omgevormd worden tot een éénrichtingsdoorgang, met oog op aanleg van de F203 via het noordelijke tracé. Een dergelijke ingreep met grote gevolgen voor de mobiliteitssituatie in en rond de Sterrebeeksesteenweg mag niet zomaar zonder overleg genomen worden.
 
N-VA Kortenberg heeft via een motie in de GR van 14 maart het gemeentebestuur gevraagd om zich met alle middelen te verzetten tegen het noordelijke tracé van de F203 en te pleiten voor het alternatief aan de zuidkant van de E40. Ook wordt het gemeentebestuur in de motie gevraagd om zich te verzetten tegen mogelijke éénrichtingsplannen van de gemeente Zaventem in de Voskapelstraat.
 
“We zijn blij dat een zeer ruime meerderheid in de GR zich – op onthouding van de Groen-fractie na  - kon scharen achter deze motie. Dat is wat de Kortenbergenaar mag verwachten, in het algemeen belang van onze inwoners. Uiteraard is hier de strijd niet mee gestreden. Maar zo geeft de GR wel een duidelijk mandaat aan het gemeentebestuur en een signaal naar de Werkvennootschap voor het herbekijken van de aanleg van de F203 op Kortenbergs grondgebied. Bovendien toont het de inwoners van Armendaal dat ze wel degelijk gehoord worden in hun verzet tegen de plannen”, aldus Vanhoof.
 
N-VA blijft daarnaast pleiten voor een actieve ondersteuning aan onze inwoners vanuit het gemeentebestuur mochten zij verdere stappen moeten ondernemen tegen de plannen van de Werkvennootschap.
 
Voor Kortenbergse N-VA fractie: Hans Vanhoof, Bart Nevens, Melody Debaetselier, Chris Wynants & Wim Vangoidsenhoven
Voor bestuur N-VA Kortenberg: Lieve De Clerck (voorzitter), Arno Kerbusch (ondervoorzitter), Jean Morren (secretaris)
Contact: Hans Vanhoof, fractievoorzitter N-VA Kortenberg, hans.vanhoof [at] n-va.be, 0499/989530

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is