Motie voor invoering van Tijdelijke Bouwpauze in Kortenberg

Op 24 mei 2022

De N-VA fractie stelde in de GR van 23 mei een motie voor tot tijdelijke bouwpauze. Hierdoor kan Kortenberg de nodige tijd nemen om een visie te bepalen rond open ruimte en kunnen gedurende 24 maanden grotere bouwprojecten niet vergund worden.

“De voorbije jaren heeft Kortenberg een groei gekend in (kleinere en grotere) bouwprojecten wat leidt tot een verdichting en “verappartementisering” in onze dorpskernen met meer en meer druk op de open ruimte, zeker ook in onze deelgemeenten.  De perceptie bij vele inwoners is dat dit proces nog versnelt”, stelt N-VA fractievoorzitter Hans Vanhoof.

“Tegelijkertijd botst dit echter op een aantal beperkingen waarop Kortenberg niet onmiddellijk een antwoord kan bieden. Denken we hierbij aan impact op mobiliteit, dienstverlening, maar zeker ook op vlak van onderwijs en infrastructuur voor sport en verenigingen waar er nu al een achterstand is”, vervolgt raadslid Wim Vangoidsenhoven.

Gemeenteraadslid Bart Nevens vult aan “Dergelijke bouwprojecten vormen een bijkomende druk – onder andere vanuit de Brusselse rand - op het Vlaamse, groene en landelijke karakter van onze gemeente, en dragen zo bij tot een verdere verstedelijking van Kortenberg en deelgemeenten. Deze projecten worden bovendien meestal niet ontwikkeld met het oog op het verzekeren van de betaalbaarheid van het wonen in onze streek, getuige hiervan de hogere prijsklasse van wooneenheden in recente projecten.”

Het voorgestelde ontwerp van motie – een oproep tot tijdelijke bouwpauze van 24 maanden – geeft het gemeentebestuur de nodige ademruimte om in dialoog te gaan met inwoners en werk te maken van een instrumentarium en een visie naar open ruimte voor de volgende generaties, zonder steeds de hete adem van bv. bouwpromotoren in de nek te voelen.

“Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om toekomstige projecten rond betaalbaar wonen (vb. Kortenberg West, Ter Gessel II, …) of initiatieven rond “tiny houses” zoals door ons vroeger voorgesteld prioritair te behandelen”, besluit raadslid Melody Debaetselier.

N-VA Kortenberg reikt het gemeentebestuur de hand om samen en in dialoog met de Kortenbergenaar een visie te ontwikkelen voor de volgende generaties rond open ruimte in Kortenberg en deelgemeenten. De Kortenbergse GR ging akkoord om de motie op korte termijn ter bespreking voor te leggen in een raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is