Brief van N-VA Kortenberg aan Geert Bourgeois, Minister-President, en Ben Weyts, Minister: woorden van dank, fierheid en vertrouwen

Op 29 juli 2014

Geachte Heer Minister-President, Geachte Heer Minister, 
Beste Geert, Beste Ben,

Met gepaste trots en enthousiasme hebben wij afgelopen donderdag het regeerakkoord voor de nieuwe Vlaamse Regering mee goedgekeurd op het N-VA Ledencongres in Antwerpen.

In lijn met de kracht en principes die N-VA uitstraalt en kenmerkt, geeft dit akkoord in onze ogen zeer duidelijk blijk van een coherente visie, gezonde ambitie en doortastendheid, net dat waar Vlaanderen nood aan heeft. Zo kan Vlaanderen eindelijk het beleid voeren waar de Vlaming naar vraagt.

Het inzetten op het verbinden, vertrouwen en vooruitgaan in onze Vlaamse samenleving kunnen wij vanuit onze mooie gemeente uiteraard mee onderschrijven. Als N-VA Kortenberg tracht onze ploeg in het lokale beleid dit nu al mee vorm te geven. Hierbij verwijzen we onder andere naar:

  • Een globaal project inzake administratieve vereenvoudiging en het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners;

  • Uiteraard het zorgzaam en realistisch omspringen met de financiële middelen, volgens het “goede-huisvader”-principe;

  • Efficiëntie realiseren in het gemeente-apparaat via doorlichting en rationaliseren van gemeente- en OCMW-administratie;

  • Het durven investeren in gebouwen en accommodatie voor jeugd en onderwijs.

Daarnaast hopen we dat met dit regeerakkoord de kwetsbaarheid en leefbaarheid van de Vlaamse Rand de nodige aandacht en prioriteit krijgt.

In naam van het bestuur, de mandatarissen en leden van N-VA Kortenberg wensen wij u - en uiteraard uw collega-onderhandelaars – dan ook onze dank en fierheid uit te drukken voor de inzet die geleid heeft tot de vorming van de nieuwe Vlaamse Regering, onder leiding van N-VA.

Tenslotte wensen wij u zeer veel succes toe in het uitoefenen van de belangrijke taken die u beiden opnemen. Hierin zal u kunnen vertrouwen op een sterke parlementaire fractie waar ook onze eerste schepen Bart Nevens mee zal bouwen aan dit verhaal, aan de nieuwe toekomst voor Vlaanderen. 

Op naar de Verandering, op naar de Vooruitgang!
Met oprechte, warme Vlaamse groet,


Hans Vanhoof, voorzitter N-VA Kortenberg
In naam van de leden, mandatarissen en het bestuur van N-VA Kortenberg

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is