Onze kijk op het OCMW

Op 10 juli 2014

Het programma dat N-VA voorstaat is er één van rechten en plichten, sociaal, maar niet socialistisch.

Het onderliggende idee is immers dat we ervoor moeten zorgen dat we zorgzaam omspringen met beperkte middelen en dat we doen wat moet gedaan worden voor de zwaksten in onze samenleving. Dit impliceert uiteraard een bewust omgaan met beschikbare middelen en het maken van keuzes.

Ook in Kortenberg trachten wij deze visie in de praktijk te vertalen. Vanuit onze deelname in het gemeentebestuur is het vanzelfsprekend onze opdracht dit beleid mee uit te tekenen. Twee belangrijke thema’s waarop we ons hierbij concentreren zijn:

  • Meer budget dan ooit naar OCMW: in deze legislatuur werd het globale budget voor het OCMW verhoogd met maar liefst 61% tov vorige legislatuur tot een totaal van 1.2 mio EUR. Dit vertegenwoordigt een verdubbeling in de bijdrage per inwoner in vergelijking met begin jaren 2000.

Als N-VA hebben we ons hiertoe zeer bewust geëngageerd, uiteraard wel onder bepaalde voorwaarden. Onder toezicht van onze schepen van Financiën, Harold Vanheel, zullen we strikt toekijken op het gebruik van de toegekende middelen en zullen we niet toelaten dat er gaandeweg afgeweken wordt van de gemaakte budgettaire afspraken.

Verder werken we, in een overkoepelend project aangestuurd door onze schepen Sabine Ledens, aan het optimaliseren van de werking van de administratieve diensten van zowel gemeente als OCMW, waarbij we zoveel mogelijk processen wensen te vereenvoudigen en inefficiënties willen wegwerken. Dit moet ons inderdaad toelaten om de beschikbare middelen vrij te maken voor de projecten en mensen die het echt nodig hebben.

  • Rechten en plichten, activering en taalbereidheid: bij de beoordeling van nieuwe projecten en bij de evaluatie van individuele dossiers wordt er steeds een aftoetsing gemaakt met principes die ertoe dienen te leiden dat hulpbehoevenden zoveel als mogelijk gestimuleerd worden om opnieuw geactiveerd te worden en dat de kansen op integratie effectief aangewend worden.

Uiteraard is hierbij de inzet op het gebruik van het Nederlands een belangrijk element. Zo hechten we niet alleen heel veel waarde aan het organiseren van cursussen Nederlands, maar schrijven we ook het gebruik van het Nederlands in contacten met bv personeel van OCMW voor.

Voor meer vragen over de werking van het OCMW in Kortenberg kan je steeds terecht bij één van onze OCMW-raadsleden Hilde Noppen (hilde.noppen [at] n-va.be), Chris Wynants (chris.wynants [at] n-va.be) en Michel Bullen (michel.bullen [at] n-va.be).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is