N-VA luistert

Op 10 februari 2014

Dit voorjaar starten we met een nieuw initiatief “N-VA Luistert”.

We vinden het immers belangrijk om met u in gesprek te kunnen gaan over die dingen die ons bezighouden in Kortenberg. Enkele keren per jaar willen we zo een groep van geëngageerde mensen uitnodigen om in een informeel kader over specifieke beleidsthema’s te praten of over de dingen die ertoe doen, bv. rond senioren- of jongerenwerking, jonge gezinnen, ondernemen in Kortenberg, onderwijs, onze toekomstvisie voor Kortenberg.

Een eerste N-VA Luistert zal doorgaan op 30 maart en krijgt als ondertitel mee : N-VA Luistert naar zijn leden !! We willen deze eerste keer immers met u in dialoog gaan rond ons werk en ons beleid in onze mooie gemeente. Zo willen we uw mening horen over de beleidskeuzes die we maken. Verder willen we u al meenemen in het campagne-pad dat zal leiden naar 25 mei.

Indien je hierbij wil zijn, concrete vragen, opmerkingen of een idee hebt rond een specifiek thema, laat het ons dan weten (hans.vanhoof [at] n-va.be)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is