Inzetten op taal, ook dat is de Kracht van Verandering

Op 4 februari 2015

Naar aanleiding van een vraag vanuit de oppositie in de gemeenteraad van 2 februari, gaf Harold Vanheel, N-VA schepen van Vlaamse Aangelegenheden, een stand van zaken rond het inburgeringsbeleid in Kortenberg.

Schepen Vanheel: “Als partner in het CD&V/N-VA-gemeentebestuur onderschrijven wij ten volle het concept van een “inclusieve samenleving” met dien verstande dat dit steeds een verhaal van rechten en plichten is en dat iedereen die onze fundamentele democratische normen en waarden onderschrijft welkom is in onze gemeenschap. Men kan zich maar volwaardig deel weten van een gemeenschap als men met de leden van die gemeenschap volwaardig kan communiceren.

De klemtoon dient voor ons daarom vooral op het taalkundige aspect van de integratie gelegd te worden. Ons beleid inzake integratie van nieuwe inwoners van vreemde origine is er op gericht de zelfredzaamheid van deze mensen te maximaliseren en hen te stimuleren om aan alle aspecten van de samenleving deel te nemen. Zelfredzaamheid begint met werken teneinde zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. We zijn er van overtuigd dat kennis van het Nederlands de kans op werk aanzienlijk vergroot.”

Harold Vanheel wijst er tevens op dat nieuwe inwoners op een zeer gastvrije manier verwelkomd en ontvangen worden in onze gemeente. Hierbij kan onder andere verwezen worden naar de “Dag van de Nieuwe inwoner”- telkens een zeer groot succes - maar het gaat uiteraard veel verder dan dat.

“Wij verwachten van vreemde of Belgische inwijkelingen dat ze het Nederlandstalig karakter van Kortenberg respecteren en moedigen iedereen aan om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en deel te nemen aan het bruisende verenigings- en gemeenschapsleven in onze gemeente.

Ook vanuit het bestuur worden de nodige “integratie-inspanningen” gedaan door middelen te voorzien en mensen te ondersteunen die in onze gemeente een bijzonder rijk verenigingsleven uitbouwen, met een zeer uitgebreid aanbod aan sportieve en culturele activiteiten. Elke nieuwkomer die op dit aanbod ingaat, kiest automatisch voor het uitbreiden van zijn of haar sociaal netwerk en voor integratie.  Zowel bij jeugd, sport, cultuur als senioren wordt de drempel zeer laag gehouden en is er speciale aandacht voor mensen met financiële moeilijkheden”, aldus Harold Vanheel.

Als N-VA Kortenberg zullen we steeds blijven inzetten op een inburgeringsbeleid waar de focus ligt op kennis van het Nederlands. Het huidige gemeentebestuur heeft dan ook zoals voorzien in het beleidsplan het aanbod van cursussen gestroomlijnd, zodat we vandaag het oude gemeentehuis van Everberg zelfs als een ontluikend Nederlands taalcentrum kunnen beschouwen.

Ook dat is de Kracht van Verandering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is