Een beperking mag geen handicap zijn...

Op 7 april 2014

Onze OCMW-raadsleden ondersteunen de visie van N-VA 

Natuurlijk horen personen met een beperking er gewoon bij. Maar toch zijn er nog altijd veel hindernissen en obstakels die het hen moeilijk maken om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Met deze openingszin wordt de brochure "een beperking mag geen handicap zijn" op de website voorgesteld. 

Op initiatief van Helga Stevens en Lies Jans, beiden Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator, bundelde de N-VA haar visie op een volwaardig burgerschap voor personen met een beperking in dit nieuwe dossier. Het werd aan publiek en pers voorgesteld op 17 februari 2014 in het Vlaams Parlement.

Chris (Wynants) en Hilde (Noppen), onze OCMW raadsleden hebben deze voorstelling bijgewoond. Niet alleen uit persoonlijke en politieke interesse, maar ook om in onze gemeente de verbeteringspunten te (h)erkennen en hiervoor praktische én doenbare oplossingen voor te stellen.

Het versnipperde beleid op verschillende bestuurs- en beslissingsniveaus, de lange wachtlijsten, de ingewikkelde administratie, ... om maar enkele te noemen, zijn knelpunten waar N-VA een duidelijke visie en aanpak voor formuleert in deze brochure. 

Ook als lokaal bestuur hebben we een niet te verwaarlozen rol. Het is via de gemeente  dat personen met een beperking bv. hun  ‘Aanvraag voor tegemoetkoming’, de parkeerkaart  of  andere maatregelen moeten indienen. Een toegankelijke en drempelloze dienstverlening op maat van alle burgers moet gegarandeerd zijn en blijven. 

De volledige brochure "Een beperking mag geen handicap zijn", de visie van N-VA, kan men terug vinden op onze website :   http://www.n-va.be/pmb

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is