Brussels Airport: What’s in a name?

Op 12 september 2016, over deze onderwerpen: Luchthaven Zaventem
N-VA Kortenberg Bart Nevens Zaventem

Met de beslissing om een nultolerantie in te voeren voor vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overtreden, haalt het Brussels Gewest de strop rond de luchthaven van Zaventem voor de zoveelste keer wat strakker aan. Niet minder dan 60.000 jobs staan op het spel.

Het Brussels Gewest voert onder leiding van minister van leefmilieu Celine Fremault (cdH) vanaf 1 januari 2017 een volledige nultolerantie in voor vliegtuigen die de geluidsnormen

overtreden. In de hoofdstad beslisten de Vanhengel, Smet en co dat de zogeheten tolerantiegrens geschrapt wordt. Een technische maatregel, die u het best kan vergelijken met de marge die de politie hanteert bij snelheidscontroles vooraleer er effectief een boete betaald moet worden.

Vliegtuigmaatschappijen die de geluidsnormen schenden, maar wel onder de tolerantiegrens blijven, krijgen tot op heden een waarschuwing, maar die vlieger gaat vanaf 1 januari dus niet meer op. Dit zou betekenen dat er in 2015 bijvoorbeeld geen 1.299 inbreuken geweest zouden zijn, maar 7.200 of 5,5 keer meer. Overdag zou het aantal inbreuken zelfs met een factor 28 stijgen.

Gaat er binnenkort geen enkele vlieger meer op?

Geen waarschuwing meer, betekent dus onmiddellijk een boete betalen. En die kunnen flink oplopen: van 1.300 euro tot maar liefst 62.000 euro. Momenteel heeft het Brussels Gewest nog 13,1 miljoen euro aan uitgeschreven boetes nog niet geïnd. De vliegtuigmaatschappijen besloten samen om niet te zwichten en trokken naar de Raad van State.
Want aangezien zij de regels van het federale controle-orgaan Belgocontrol toepassen hebben ze wel degelijk een punt. Koen Gouweloose, directeur bij cargobedrijf DHL Aviation en voorzitter van de koepel van Belgische vliegmaatschappijen BATA, schetste in De Tijd van zaterdag 10 september het hallucinante beeld van een federale politieagent die je in Vlaanderen zegt dat je door het rood mag rijden omdat er iets gebeurd is, terwijl je 100 meter verder in het Brussels Gewest een wijkagent tegenkomt die zegt dat je tóch niet mocht doorrijden en je terloops vertelt dat je je portefeuille mag bovenhalen.

Dat de bedrijven op de Brussels Airport deze onzekerheid grondig beu zijn hebben ze intussen al meermaals laten weten. Dat een verhuis naar een nabijgelegen luchthaven een serieuze optie is voor hen, klinkt sommige Franstalige politici blijkbaar als muziek in de oren. Dat de bedrijven daarmee Schiphol bedoelen, en niet Luik of Charleroi, valt dan weer in dovemansoren.

De Brusselse regering heeft duidelijk een fundamenteel probleem met de aanwezigheid van Brussels Airport. Eerder trok het namelijk al naar de rechter met volgende drie eisen: het schrappen van de kanaalroute, de ‘bocht naar links’ moet fel verscherpt worden en er mogen geen vluchten meer vertrekken vanop de luchthaven van Zaventem tussen 18u ‘s avonds en 7u ’s morgens. Lees: alle vluchten moeten over Vlaanderen passeren.

Natte droom

Het is uiteraard het goed recht van de Brusselse politici om wat populistische maatregelen te nemen, maar als deze de belangen van andere gewesten en zelfs het hele land schenden dan zit er iets fundamenteel fout. De luchthaven van Zaventem is met bijna 2% van het BBP de tweede economische pool van het land en is goed voor maar liefst voor 20.000 rechtstreekse en 40.000 onrechtstreekse jobs. Die 60.000 inkomens staan zonder meer op het spel. 24 keer Caterpillar, kan u het zich voorstellen? Ik huiver bij die gedachte, maar binnen de Brusselse regering is het blijkbaar een natte droom.

Deze 60.000 jobs, die jaarlijks een toegevoegde waarde van maar liefst 3,2 miljard euro creëren staan op de helling, omdat Frémault “de druk op federaal minister van mobiliteit Bellot wil opvoeren”. Ook ik wacht als Vlaams Volksvertegenwoordiger en inwoner van de Vlaamse Rand op een nieuwe vliegwet, maar de Brusselse regering hangt opnieuw een zwaard van Damocles boven de luchthaven, waarvan het personeel nota bene alle zeilen bijzet om de enorme economische schade die de aanslagen van 22 maart toebrachten weg te werken. Met deze kortzichtige steekvlampolitiek komt een duurzame oplossing met een eerlijke, billijke spreiding geen stap dichter bij, integendeel.

 

Bart Nevens

 

Foto: wctv.tv

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is