Bart gaat ervoor!

Op 8 april 2014

Op 25 mei is het zover, dan gaan we samen voor de ‘Kracht van de verandering’! Ook onze eigene eerste Schepen, Bart Nevens, gaat er voor.

Als schepen zette Bart zich reeds op verschillende beleidsdomeinen te Kortenberg in. Sinds 2006 stond hij in voor Jeugd, Leefmilieu, Natuurbehoud, Afvalbeleid, Dierenwelzijn, Monumentenzorg en Vlaamse Aangelegenheden en sinds 2012 richt Bart zich op Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en het beleid rond de Technische Diensten.

Bart heeft als schepen al heel wat verwezenlijkingen op zijn palmares. De krachtlijnen van zijn beleidsvisie zijn dan ook erg duidelijk.  Hij verwoordt het als volgt: “Ik ga voor een beleid waarin sparen, werken en ondernemen opnieuw beloond moet worden en zodat de volgende generaties de huidige schuldenberg niet hoeven te betalen. Daarnaast moet wonen betaalbaar en haalbaar blijven in onze gemeente en het Vlaamse Karakter moet behouden blijven. Ook aan het sociaal beleid moet gewerkt worden, ik ga voor een echt sociaal beleid zodat niemand achter hoeft te blijven”.

Met dit engagement en dezelfde inzet als steeds wil Bart, samen met lijsttrekker Ben Weyts, er vanaf 25 mei volop voor gaan!

Meer info is te vinden op zijn website of kan via Bart.Nevens [at] n-va.be (mail).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is