Verdeling van de bevoegdheden binnen het nieuwe college van burgemeester en schepenen

Bij de verdeling van de bevoegdheden binnen het nieuwe college van burgemeester en schepenen werd een evenwichtige spreiding van bevoegdheden, een optimale benutting van competenties en een correcte deontologie gehanteerd. 

Het nieuwe schepencollege van Kortenberg wordt als volgt samengesteld:

Burgemeester : Chris Taes (CD&V)
tevens bevoegd voor de algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie.

Eerste Schepen : Bart Nevens (N-VA)
bevoegd voor openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst.

Tweede Schepen : Kristien Goeminne (CD&V)
bevoegd voor grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu, afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin, welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn.

Derde Schepen : Sabine Ledens (N-VA)
bevoegd voor onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie en personeelsbeleid.

Vierde Schepen : Ann Outtier-Vannerem (CD&V)
bevoegd voor cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief.

Vijfde Schepen : Harold Vanheel (N-VA)
bevoegd voor financiën, jeugd en Vlaamse aangelegenheden.

Zesde Schepen: Alexandra Thienpont (CD&V)
OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid.

Op de foto vlnr: Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne, Chris Taes, Ann Outtier-Vannerem, Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Tom Jespers (N-VA-afdelingsvoorzitter) en Bernard Derveaux (CD&V-afdelingsvoorzitter)